Nagradna igra »Oddaj še delujoči aparat v kotiček za ponovno uporabo na Bukovžlaku«

Organizator ZEOS, d.o.o. Simbio, d.o.o. V okviru projekta Life Spodbujamo e-krožno, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. Namen akcije Namen akcije je spodbujanje k prinašanju še delujočih aparatov v kotiček za delujoče aparate, ki se nahaja v RCERO Celje, Bukovžlak 30, Teharje ter s tem podaljšanje uporabne …

Sodelovanje na simpoziju Prehod na krožno gospodarstvo preko industrije 4.0

Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS je v svojih prostorih 10.9. organiziral srečanje strokovnjakov iz raziskovalnega in industrijskega okolja, ki so delili svoja znanja, izkušnje ter kompetence s področja krožnega gospodarstva. Krovna tema dogodka je bila Slovenska industrija prihodnosti, poudarek predavanj pa na pametih tovarnah, digitalizaciji procesov in povezovanju različnih akterjev za operativne premike v smeri …

Kemično recikliranje za krožno gospodarstvo

Recikliranje starih plastičnih izdelkov, ki vsebujejo sedaj prepovedane spojine ali t.i. zapuščinske kemikalije, omogoča ustvarjanje surovin iz prej odvečnih materialov. V nasprotju z mehanskim recikliranjem oz. mletjem, kemično recikliranje izolira prepovedane strupene substance ter jih tako izloči iz ponovne uporabe v novih izdelkih. Plastika je polimer, ki se lahko razbije na manjše gradbene enote ter …

Pridobivanje plemenitih kovin iz e-odpadkov z mikrobi

Velika Britanija bo dobila prvo komercialno postrojenje za ekstrakcijo žlahtnih kovin iz e-odpadkov s pomočjo bakterij. Izločanje zlata običajno poteka z dodajanjem natrijevega cianida v procesu, kjer le-ta z elementarnim zlatom tvori vodotopen koordinacijski kompleks in se na ta način izpere iz spojine. Proizvodnja reagentov za pridobivanje zlata tako predstavlja znaten del svetovne potrošnje cianida, …

Izšlo je novo poročilo Global E-waste monitor za leto 2019

Globalno statistično partnerstvo za e-odpadke (GESP), ki ga tvorijo organizacije Univerza Združenih narodov (UNU), Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) in Mednarodna združenje za komunalne odpadke (ISWA) je v sodelovanju s programom Združenih narodov za okolje (UNEP) izdalo poročilo Globalno nadzor e-odpadkov (http://ewastemonitor.info). V njem opozarjajo, da način  kako proizvajamo, trošimo in odlagamo EEO ni trajnosten. V …

Prvi kotiček za oddajo delujočih aparatov

Direktor Simbia in direktor ZEOSa ob predaji kotička

V sklopu našega petletnega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! smo skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. javnosti predstavila pilotni kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Postavljen je v Zbirnem centru Bukovžlak na RCERO Celje …

Uporaba servisnih storitev e-opreme v Sloveniji

Raziskavo stopnje servisiranja različnih kategorij električne in elektronske opreme v Sloveniji smo priredili v spletno anketo, saj nam spremenjene razmere onemogočajo izvedbo osebnih intervjujev. Načrte projektnih akcij prilagajamo izsledkom raziskave.

Pilotni postopek priprave na ponovno uporabo

Z našimi projektnim partnerjem, zbiralcem odpadkov TSD, snujemo gradivo za raziskavo procesa priprave na ponovno uporabo različnih vrst aparatov. Skozi pilotno izvedbo postopkov iščemo aparate, ki so najbolj primerni za uporabo v krožnem gospodarstvu. Rezultate obravnavamo v sklopu projektne delovne skupine.