O projektu

2020-03-o_projektu_1

Naslov projekta: Krepitev ozaveščenosti gospodinjstev o ključnih elementih krožnega gospodarstva na področju električne in elektronske opreme

Akronim: LIFE Spodbujamo e-krožno

Referenca: LIFE18 GIE/SI/000008

Časovni okvir projekta: 1.1.2020 – 31.12.2024

Skupni proračun projekta: 2.163.558 €

Finančni prispevek EU: 1.189.956 €

Finančni prispevek MOP: 432.711 €

Finančni prispevek projektnih partnerjev: 540.891 €

Ozadje

Evropska komisija je 2019 sprejela nove zahteve za okoljsko primerno zasnovo določenih aparatov, z namenom zmanjšati škodljive vplive na okolje v celotni življenjski dobi izdelka. Evropska unija hoče do leta 2030 ločiti gospodarsko rast od rabe naravnih virov, prepoloviti količino komunalnega odpada ter potrošnikom zagotoviti pravico do popravila računalnikov in telefonov v 2021 (Akcijski plan krožnega gospodarstva 2.0). Njene naložbe na področju krožnega gospodarstva zato rastejo, narašča pa tudi količina e-odpadkov. Odpadna električna in elektronska oprema je zaradi sodobnega načina življenja, podvrženega tehnologiji, najhitreje rastoči odpadni tok na svetu (Poročilo združenja PACE, Svetovni ekonomski forum 2019). Problematike odpadne električne in elektronske opreme se je Evropski svet prvič lotil z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi iz leta 2002 (Direktiva 2002/96/ES), kjer so z ustanovitvijo shem zbiranja potrošnikom omogočili brezplačno vračanje e-odpadkov. Za spopadanje z naraščajočim tokom je Evropski parlament in Svet Direktivo leta 2012 revidiral (Direktiva 2012/19/EU). Kmalu po njeni objavi pa so se začele pojavljati različne interpretacije, predvsem zaradi kompleksnosti udeležencev v verigi ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter njeni sestavi. V Evropi tako ne poznamo enotnih tehničnih rešitev za ravnanje s tovrstnim odpadom. Pri optimizaciji zbiranja in obdelavi se pojavlja veliko spremenljivk, spreminjajo se uporabnikovi načini oddaje, pojavlja se legalni in ilegalni izvoz. Logistika in sortiranje se dražita, pojavljajo se nove prefinjene tehnologije, cene sekundarnih surovin pa niso stanovitne, čeprav je načeloma opazen trend rasti. Vse omenjene težave pa so hkrati tudi priložnost, saj ob pravilni podpori omogočajo pridobivanje velike količine podatkov, potrebnih za sprejemanje poslovnih in zakonodajnih odločitev.

Program Life je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija, je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Cilji programa so prispevanje k trajnostnemu razvoju, prehod na nizkoogljično gospodarstvo z učinkovito uporabo virov, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja, ustavitev ali zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti, boj proti propadanju ekosistemov, izvajanje okoljske in podnebne politike EU ter upravljanje v sodelovanju s civilno družbo, nevladnimi organizacijami in lokalnimi akterji.

Projektni cilji

 1. Spodbujanje, informiranje in ozaveščanje lokalnih ciljih skupin in deležnikov o konceptu krožnega gospodarstva ter prednosti oz. nujnosti prehoda iz linearnega v krožni način delovanja.
 2. Spreminjanje življenjskih navad potrošnikov in deležnikov pri ravnanju s še vedno delujočimi aparati z inovativnimi orodji ter povečanjem razpoložljivosti informacij in lokacij za njihovo oddajo.
 3. Priprava strokovnih, celovitih in med ključnimi deležniki usklajenih navodil, smernic in algoritem za usmerjanje aparatov v postopek ponovne uporabe, priprave na ponovno uporabo in obnovo sestavnih delov za rezervne dele.
 4. V sodelovanju z javnimi komunalnimi podjetji vzpostaviti mrežo enotnih zbirnih mest, namenjenih prevzemu še delujočih aparatov, sporočanju prednosti krožnega gospodarstva, preusmeritvi deleža e-odpadkov v ponovno uporabo ali pripravo na ponovno uporabo.
 5. Vzpostaviti prvo slovensko krožno gospodarsko spletno platformo, zasnovano kot stičišče za komunikacijo vseh zainteresirane strani z viri informacij za serviserje, potrošnike, organizacije za ponovno uporabo, medije, s seznami deležnikov, izkušnjami dobrih praks, navodili za diagnostiko in popravilo. Spletna platforma bo služila kot orodje za nadzor nad spremembami navad potrošnikov.
 6. Organizirati in izvesti program razvoja in spodbujanja krožnih poslovnih modelov v sodelovanju z organizacijami, ki spodbujajo inovativne poslovne ideje.

Projektno območje

Projektno območje vključuje:

 • 60 zbirnih centrov javnih komunalnih podjetij, kjer bodo postavljeni kotički za oddajo,
 • center priprave na ponovno uporabo, kjer se bo izvajal postopek priprave na ponovno uporabo,
 • vse centre ponovne uporabe, kjer se bo zbrana oprema prodajala,
 • podjetniški pospeševalnik, kjer bomo iskali inovativne poslovne modele,
 • približno 60 lokacij po Sloveniji, kjer bodo potekali dogodki servisnih delavnic ter
 • več deset ostalih ozaveščevalnih in strokovnih dogodkov, kjer bomo splošno in strokovno javnost obveščali o rezultatih projektnih aktivnosti.

Na strani uporabljamo samo piškotke za boljše delovanje.

Z brskanjem po naši strani se strinjate z uporabo teh piškotkov. Več o piškotkih…