Podaljševanje življenjske dobe aparatov

Evropska komisija je v 2019 sprejela nove smernice za okoljsko primerno zasnovo proizvodov. Eko-dizajn ukrepi stopijo v veljavo v 2021, nanašajo se na velike gospodinjske aparate (VGA). Smernice naj bi olajšale ponovno uporabo, nadgradnjo in recikliranje. Za podaljševanje življenjske dobe pa lahko poskrbimo tudi potrošniki sami s primernim vzdrževanjem in popravili. Kuhinjske velike aparate ponavadi …