Krožno gospodarstvo v mlečni industriji

Odpadne vode obratov za pridelavo mleka predstavljajo veliko obremenitev za komunalne odplake, saj gre t.i. sirotke, ki so zelo bogate z organskimi hranili in s tem biološko potrebo po kisiku. Večina mlekarn je tako primorana investirati v izgradnjo posebnih objektov za obdelavo lastnih odpadnih voda, da le-te zadostijo kriterijem za izpust. Hkrati pa je odpad …