Globalno zavezništvo za krožno gospodarstvo in učinkovito rabo virov

V februarju je na zasedanju Okoljske skupščine OZN (UNEA) potekal dogodek lansiranja Globalnega zavezništva za krožno gospodarstvo in učinkovito rabo virov – GACERE. Poročilo Mednarodnega odbor za vire je namreč pokazalo, da je iskanje načinov za bolj trajnostno pridobivanje in predelavo globalnih virov bistveno za ohranjanje človeškega odtisa znotraj planetarnih meja. GACERE ustanavljata Evropska komisija …

Francoski indeks popravljivosti tehničnih izdelkov

Naše povpraševanje po elektronskih napravah ima velik vpliv na okolje. Eden izmed najboljših načinov za ublažitev teh vplivov je ta, da jih čim dlje držimo v uporabi. Kupec težko ve, kako dolgo bo trajal nov pripomoček, če ni prepričani, kako enostavno ga bo popraviti. Vsaj v Franciji se bodo morali zdaj s to problematiko začeti …

Krožno gospodarstvo 3D tiskanih materialov

Od fekalnih snovi do surovin Raziskovalci z Zveznega inštituta za raziskovanje in preizkušanje materialov v Nemčiji so razvili nov, trajnosten 3D material za tiskanje iz odpadkov žuželk. Z uporabo praškastih lesenih delcev in iztrebkov, ki so jih po hranjenju pustili majhni hrošči, so znanstveniki lahko izdelali edinstveno surovino za krožno gospodarstvo, ki bi ga bilo mogoče na 3D …

Krožno gospodarstvo – okolju prijazna poslovna priložnost

Prehod na celostni krožni gospodarski model je ključnega pomena za zmanjšanje poslabšanja okolja in dajanje prednosti biotski raznovrstnosti in naravi, hkrati pa prispeva k prihodnji konkurenčnosti. V krožnem gospodarstvu se odpadki preoblikujejo v surovine, proizvodi pa se ob koncu uporabe vrnejo nazaj v proizvodni sistem. Posledično je rast ločena od porabe omejenih naravnih virov, materiali …

Agenda iz Davosa

Agenda iz Davosa , dogodek v organizaciji Svetovnega ekonomskega foruma, je pionirski način mobilizacije svetovnih voditeljev za oblikovanje načel, politik in partnerstev, potrebnih za reševanje izzivov v novem svetovnem kontekstu. Za voditelje vseh družbenih slojev je v 2021 nujno, da čim prej sodelujejo za bolj vključujočo, povezano in trajnostno prihodnost. COVID-19 in gospodarska recesija sta …

Krožno gospodarstvo e-odpadkov v Afriki

“Afriki gre zelo dobro, ko gre za ponovno uporabo in popravila v primerjavi z drugimi regijami,” pravi Garam Bel, uradnik za ravnanje z e-odpadki pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi (ITU) in soavtor publikacije Global E-Waste Monitor. “Neformalni sektor je izjemno efikasen in stroškovno učinkovit, da kar najbolje izkoristi ta tok odpadkov.” Najbolj poznan je primer tržnice …

Krožno gospodarstvo v mlečni industriji

Odpadne vode obratov za pridelavo mleka predstavljajo veliko obremenitev za komunalne odplake, saj gre t.i. sirotke, ki so zelo bogate z organskimi hranili in s tem biološko potrebo po kisiku. Večina mlekarn je tako primorana investirati v izgradnjo posebnih objektov za obdelavo lastnih odpadnih voda, da le-te zadostijo kriterijem za izpust. Hkrati pa je odpad …

Vlada sprejela pravno podlago za uvedbo platform deljenja prevozov

Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu. Novela se nanaša na nove oblike souporabe vozil in omogoča delovanje platform, kot je Uber. Vozniki teh platform bodo potrebovali licenco, predlog novele pa tudi odpravlja obvezno uporabo taksimetra za taksiste. S tem zmanjšujejo nekatere administrativne ovire souporabe vozil, besedo pri postavljanju pravil …

Konkretno o krožnem gospodarstvu

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v nagovoru udeležencem Dneva Inovacij Adria 2020, namenjenem prenosu znanja in dobrih praks s področja surovin med podjetji, raziskovalnimi institucijami in univerzami. Eno od pomembnih področij implementacije strategije iz Zelenega dogovora je racionalna raba surovin, vključno z ekstrakcijo surovin iz rudarskih jalovin in recikliranje ostankov. Minister …