Krožno gospodarstvo e-odpadkov v Afriki

“Afriki gre zelo dobro, ko gre za ponovno uporabo in popravila v primerjavi z drugimi regijami,” pravi Garam Bel, uradnik za ravnanje z e-odpadki pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi (ITU) in soavtor publikacije Global E-Waste Monitor. “Neformalni sektor je izjemno efikasen in stroškovno učinkovit, da kar najbolje izkoristi ta tok odpadkov.” Najbolj poznan je primer tržnice …

Krožno gospodarstvo v mlečni industriji

Odpadne vode obratov za pridelavo mleka predstavljajo veliko obremenitev za komunalne odplake, saj gre t.i. sirotke, ki so zelo bogate z organskimi hranili in s tem biološko potrebo po kisiku. Večina mlekarn je tako primorana investirati v izgradnjo posebnih objektov za obdelavo lastnih odpadnih voda, da le-te zadostijo kriterijem za izpust. Hkrati pa je odpad …

Vlada sprejela pravno podlago za uvedbo platform deljenja prevozov

Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu. Novela se nanaša na nove oblike souporabe vozil in omogoča delovanje platform, kot je Uber. Vozniki teh platform bodo potrebovali licenco, predlog novele pa tudi odpravlja obvezno uporabo taksimetra za taksiste. S tem zmanjšujejo nekatere administrativne ovire souporabe vozil, besedo pri postavljanju pravil …

Konkretno o krožnem gospodarstvu

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v nagovoru udeležencem Dneva Inovacij Adria 2020, namenjenem prenosu znanja in dobrih praks s področja surovin med podjetji, raziskovalnimi institucijami in univerzami. Eno od pomembnih področij implementacije strategije iz Zelenega dogovora je racionalna raba surovin, vključno z ekstrakcijo surovin iz rudarskih jalovin in recikliranje ostankov. Minister …