Nova izvršna agencija Evropske komisije

Izvršna agencija za inovacije in omrežja (INEA) se je z današnjim dnem de facto preoblikovala v Evropsko izvršno agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA). Nova agencija bo imela ključno vlogo pri podpiranju evropskega zelenega dogovora. Poudarjala bo ustvarjanje sinergij za podporo trajnostni, povezanosti in razogljičenja v Evropi. CINEA bo še naprej upravljala obstoječe projekte in …