Globalno zavezništvo za krožno gospodarstvo in učinkovito rabo virov

V februarju je na zasedanju Okoljske skupščine OZN (UNEA) potekal dogodek lansiranja Globalnega zavezništva za krožno gospodarstvo in učinkovito rabo virov – GACERE. Poročilo Mednarodnega odbor za vire je namreč pokazalo, da je iskanje načinov za bolj trajnostno pridobivanje in predelavo globalnih virov bistveno za ohranjanje človeškega odtisa znotraj planetarnih meja. GACERE ustanavljata Evropska komisija …