Krožno gospodarstvo – okolju prijazna poslovna priložnost

Prehod na celostni krožni gospodarski model je ključnega pomena za zmanjšanje poslabšanja okolja in dajanje prednosti biotski raznovrstnosti in naravi, hkrati pa prispeva k prihodnji konkurenčnosti. V krožnem gospodarstvu se odpadki preoblikujejo v surovine, proizvodi pa se ob koncu uporabe vrnejo nazaj v proizvodni sistem. Posledično je rast ločena od porabe omejenih naravnih virov, materiali …