Agenda iz Davosa

Agenda iz Davosa , dogodek v organizaciji Svetovnega ekonomskega foruma, je pionirski način mobilizacije svetovnih voditeljev za oblikovanje načel, politik in partnerstev, potrebnih za reševanje izzivov v novem svetovnem kontekstu. Za voditelje vseh družbenih slojev je v 2021 nujno, da čim prej sodelujejo za bolj vključujočo, povezano in trajnostno prihodnost. COVID-19 in gospodarska recesija sta …